Продукт "1С:Здравоохранение 72" компании "1С-Медицина-Регион" получил сертификат "Совместимо! Система программ 1С:Предприятие"